​Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w IX wyniósł 53,7 pkt. – Markit

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w IX 53,7 pkt. wobec 51,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w I wyliczeniu.