​Prezes UOKiK odstąpił od wymierzenia kar pieniężnych dla PGNiG i PGNiG Termika

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odstąpił od wymierzenia kar pieniężnych względem PGNiG i PGNiG Termika w postępowaniu dotyczącym zarzutów o podziale rynku energii cieplnej w Warszawie – poinformował PGNiG w komunikacie.