​Ten lockdown może być gorszy dla restauratorów

Restauracje po raz kolejny stały się zakładnikiem koronawirusa. Ich właściciele obawiają się, że tym razem czas lockdownu będzie im trudniej przetrwać, bo ludzie dotknięci kryzysem wydają pieniądze dużo ostrożniej niż wiosną, w początkowym stadium kryzysu. Spadki obrotów w restauracjach były odczuwalne już od połowy października. Obawy o przyszłość mają i mali, i więksi przedsiębiorcy.