2 tysiące Białorusinów dziennie przyjeżdża do Polski. Szukają pracy

Średnio 2 tys. Białorusinów przekracza dziennie granicę z Polską. Coraz większą grupę stanowią osoby przyjeżdżające do naszego kraju w celach zarobkowych. Jak wynika z danych Grupy Progres sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wzrosła liczba Białorusinów pracujących w Polsce – było…