Banki już spodziewają się długiej i głębokiej recesji

Prognozy dla polskiej gospodarki stają się coraz bardziej czarne. Po przejściowym odbiciu w III kwartale, w październiku gwałtownie załamała się koniunktura bankowa, a oczekiwania są jeszcze gorsze. Jeden z największych polskich banków Santander Bank Polska miał w III kwartale dobre wyniki, ale przyznaje, że udziela coraz mniej kredytów.