Czas na wodorowe przyspieszenie Polski

Zielony wodór jako ekologiczne paliwo przyszłości ma wsparcie Unii Europejskiej. Dzięki niemu w dużej mierze możliwe będzie dojście do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Europa nie będzie szczędzić pieniędzy na programy wodorowe. Polska musi przyspieszyć, by wziąć udział w tym rozdaniu.