Czy masowa imigracja do krajów rozwiniętych może uzdrowić świat?

Gumy kulki wyjaśnią wam dlaczego nie.