Czy Polska rozwija się odpowiedzialnie?

Gdyby do każdego kraju przyłożyć miarę odpowiedzialnego rozwoju, to Polska znalazłaby się na 32. miejscu na świecie – twierdzi Polski Instytut Ekonomiczny, który stworzył i opublikował już po raz drugi Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju dla 159 państw. To o osiem pozycji lepiej niż wypadamy pod względem PKB podzielonego na głowę.