Drugi lockdown? ​Polska gospodarka tego nie udźwignie

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w poniedziałkowym „SE” powiedział, że nasza gospodarka drugi raz nie udźwignie zamrożenia kraju. Dodał, że przy wysypie zakażeń jedynym dopuszczalnym działaniem, aby nie zabić gospodarki, byłaby krótkotrwała blokada lokalnych ognisk.