GIS: Mielonka Tyrolska Kraina Wędlin wycofana

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, w ramach ostrzeżenia publicznego o wycofaniu partii produktów. Wycofaniu podlega produkt Mielonka Tyrolska, Kraina Wędlin, 270 g, o numerze partii: 02035S oraz terminach do spożycia: 11.08.2020 i 12.08.2020. Powodem jest wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes.