Górnikom Projekt Polityki Energetycznej Państwa się nie podoba

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz powiedział, że rządowy Projekt Polityki Energetycznej Państwa do roku 2040 „nie powoduje u nas optymizmu”.