Gospodarcze prognozy: Trend boczny albo niewielki wzrost

Gospodarka przygasa, a ożywienie – tak dynamiczne w czerwcu i w lipcu – straciło rozpęd. Czy to stagnacja, odpoczynek by nabrać sił przed marszem w górę, czy zapowiedź spadku ponownie w otchłań kryzysu? Nie wiemy, bo od twardych danych o produkcji, sprzedaży, czy budownictwie znowu ważniejsze stają się obawy i lęki.