GUS: Dochody polskich rolników rosną

Jak podał GUS wzrost cen produktów rolniczych wpłynął korzystnie na sytuację ekonomiczną naszych rolników. Uzyskany dochód w ub.r. był wyższy niż w 2018 r. o 8,4 proc. i wyniósł
44217 złotych. Natomiast dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w 2019 r. wyniósł 43745 zł i był wyższy o blisko 15 proc. w stosunku do roku poprzedniego.