Inflacja we wrześniu wyniosła rdr 3,2 proc.

We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 3,2 procent w ujęciu rok do roku – poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny. Czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia inflacji we wrześniu była wyższa dynamika cen paliw w ślad za rosnącymi cenami ropy naftowej na światowym rynku. Do wzrostu inflacji przyczyniło się również zwiększenie dynamiki cen nośników energii będące efektem podwyżek cen energii cieplnej.