Katastrofa OFE. Z funduszy emerytalnych wyparowało ponad 30 proc. kapitału…

W ciągu trzech lat fundusze emerytalne miały „stopę zwrotu” na poziomie minus 22,8 proc. Znowu „Wina Tuska”? XD