Koniec mitu „czystego” gazu. Rosjanie od lat zatajają straty przy wydobyciu

Podobnie USA w kontekście strat przy kopaniu gazu łupkowego. Metan jest dla atmosfery o wiele groźniejszy niż CO2.
Ciekawy wywiad z ekspertem polityki energetycznej.