Kosztowny szantaż ministra. Uczelnie stracą podstawę funkcjonowania

W ubiegłym roku resort nauki przekazał podległym sobie uczelniom 13 mld zł na dydaktykę i badania. W przeliczeniu na jednostkę wychodzi ok. 40 mln zł. Nowy minister połączonych resortów edukacji i nauki zapowiedział, że 15 uczelni nie dostanie ani złotówki z nowego rozdania grantów.