Kryzys zmienia reguły gry w światowej gospodarce

Polityka fiskalna, czyli wydatki rządów by wspomagać gospodarkę będą kluczowe dla wyjścia z kryzysu. Ważne jest jednak, żeby gospodarkę wzmacniać, z nie tylko „konserwować” na czas pandemii jej zdolności produkcyjne – twierdzą uczestnicy debaty „Czy potrzebna jest zmiana reguły gospodarki”, podczas odbywającego się zdalnie X Europejskiego Kongresu Finansowego.