„Miedź rodzinę”: KGHM wspiera domy dziecka

KGHM przekaże prawie 40 tys. zł na rzecz dzieci z domów dziecka w Zagłębiu Miedziowym. Środki przeznaczone zostaną na rehabilitację, kursy i pomoce naukowe dla dzieci z pieczy zastępczej, czyli z domów dziecka i rodzin zastępczych.