Moody’s nie zmienia ratingu Polski. „Duża, silna i stabilna gospodarka”

Dobre perspektywy wzrostu wspierają rating Polski, przy czym kraj stoi przed szeregiem wyzwań fiskalnych w postaci wysokiego deficytu strukturalnego i powrotu do reguł fiskalnych po pandemii – napisała w raporcie datowanym na 15 września agencja ratingowa Moody’s.