Niektóre partie sezamu czarnego i zestawy do sushi zawierające ten sezam wycofane przez GIS

Ze względu na wykrycie tlenku etylenu w niektórych partiach sezamu czarnego i zestawów do sushi zawierających ten sezam, Główny Inspektor Sanitarny podjął decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Chodzi o produkty firmy De Care Group.