Niemiecki ekspert: Polska nadal dobrze wykorzystuje fundusze UE

Polska nadal bardzo dobrze wykorzystuje fundusze UE, a w niektórych obszarach jest nawet postrzegana jako wzór do naśladowania – mówi Götz von Thadden*.