Nowe podatki groźniejsze niż pandemia, czyli branża rozmawia o cukrze i „małpkach”

Brak konsultacji z producentami i handlem, szybkie tempo wprowadzania zmian prawnych oraz stawki nieadekwatne do siły nabywczej konsumentów, a także bierność na apele przedstawicieli rynku – to najważniejsze wnioski, które płyną z dyskusji, toczących się na zeszłotygodniowym Kongresie Alkohole i Napoje 2020, zorganizowanym przez Wydawnictwo Gospodarcze oraz redakcję „Wiadomości Handlowych”.