Nowe zalecenia w sprawie pracy zdalnej. Jak zadziałają w praktyce?

Zalecenie pracy zdalnej w prywatnych firmach tak naprawdę już funkcjonuje, ale są obawy o to, jak w tym trybie będzie pracowała administracja publiczna i czy została do tego przygotowana od strony zaplecza technicznego, łącz z bazami danych i wyposażeniem w laptopy.