PGNiG liczy na nowe złoża w Norwegii

PGNiG rozgląda się za kolejnymi złożami w Norwegii, by zwiększać tamtejsze wydobycie – mówi Interii Jerzy Kwieciński, prezes gazowej grupy. W przyszłym roku ma ono wzrosnąć do 0,7 mld m sześc., a w perspektywie kilku lat dojść do 2,5 mld m sześc. Niezależnie od tego planuje spółka zamierza rozpocząć poszukiwanie gazu w zachodniej Ukrainie wspólnie z tamtejszym partnerem. Kontynuuje też produkcję gazu w Pakistanie.