Piotr Woźny nowym prezesem ZE PAK

Piotr Woźny został prezesem ZE PAK. W skład zarządu powołano również Andrzeja Janiszowskiego, który objął stanowisko wiceprezesa. Paweł Markowski i Paweł Lisowski, którzy zrezygnowali z zasiadania w zarządzie, pozostają w grupie ZE PAK i będą nadał pełnili funkcje w zarządach spółek zależnych.