PKB na mieszkańca, według…

PKB na mieszkańca, według Parytetu Siły Nabywczej w Europie.
Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego za październik 2020.

#mapporn #mapy #ekonomia