Podatkowa ulga na oszczędności w energii

Od 2021 r. firmy energetyczne i paliwowe będą mogły dofinansowywać wydatki osób fizycznych na unowocześnienie domowego kotła, oświetlenia, przyłączenie do sieci ciepłowniczej i termomodernizację.