Pogorszyła się sytuacja ekonomiczna Polski

Jak wynika wynika z badania Instytutu Badań Pollster większość badanych Polaków negatywnie ocenia sytuację gospodarczą kraju.