Prezes EBC wzywa kraje UE do niezwłocznego przyjęcia budżetu

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde wezwała w czwartek w Parlamencie Europejskim kraje unijne do niezwłocznego przyjęcia i wdrożenia budżetu UE i funduszu odbudowy.