Produkt krajowy brutto Polski spadnie w 2020 r. o 3,6 proc. – prognoza Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prognozuje, że w 2020 r. PKB Polski spadnie o 3,6 proc. Bezrobocie w tym roku wzrośnie do 4 proc., w 2021 r. do 5,3 proc.