Prognozy na razie mówią o płytkiej recesji w Polsce

Europejski Kongres Finansowy prognozuje, że polski PKB skurczy się w tym roku o 3,1 proc., inflacja wzrośnie do 3,4 proc., a stopa bezrobocia – do 4,4 proc. Deficyt sektora publicznego wynieść ma według prognoz 9,8 proc. PKB a dług publiczny – 60,8 proc. PKB. Ale to prognozy, które powstały zanim jeszcze druga fala pandemii pokazała swoją grozę.