Programy prospołeczne będą kontynuowane, środki na 2021 r. są zabezpieczone – minister rodziny

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że wszystkie programy prospołeczne są i będą realizowane, w budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki na ten cel.