Rachunki za prąd wyższe o ok. 10 proc.

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii trzem tzw. sprzedawcom z urzędu – Enei, PGE Obrót oraz Tauronowi. Od stycznia rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii będą wyższe o ok. 3,5 proc., czyli około 1,5 zł miesięcznie – podał URE. Ale ostateczny wzrost rachunków będzie wyższy.