Recesja. Transport lotniczy wstanie dopiero w latach 2023-2024

Szef PAŻP Janusz Janiszewski powiedział, że koronawirus wymusił rewizję programu inwestycyjnego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Postawiono na utrzymanie płynności finansowej agencji i ochronę miejsc pracy, m.in. wprowadzając oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu.