Rolnicy wyrzucają obornik w gabinecie posła PO Waldemara Sługockiego

Bo głosował za ustawą „5 dla zwierząt”.