Są chętni do finansowania transformacji energetycznej w Polsce

Według szacunków rządowych na transformację energetyczną w najbliższej dekadzie Polska będzie mieć do dyspozycji około 200 mld zł. Będą to środki unijne i krajowe. Do tego dojdzie finansowanie dłużne. Banki są chętne do udzielania kredytów na inwestycje związane z zieloną energią. Wyzwaniem będzie długoterminowe ryzyko walutowe dla długu zaciągniętego w walutach obcych.