Sejm przegłosował zniesienie ulgi abolicyjnej

Osoby pracujące sezonowo za granicą zapłacą podatek też w Polsce. Dopłaty mogą być ogromne – przykładowo zarabiając 12k GBP w UK w Polsce trzeba będzie zapłacić ponad 11 tysięcy zł podatku.