Sejm znowelizował budżet podnosząc deficyt do kwoty 109,3 mld zł…

Sejm znowelizował w środę wieczorem tegoroczną ustawę budżetową podnosząc deficyt do kwoty 109,3 mld zł. Wprowadzono nieliczne poprawki, zgłoszone przez PiS w drugim czytaniu. Za uchwaleniem ustawy głosowało 232 posłów, 218 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu…