Spłaciłeś kredyt przed terminem? Żądaj części prowizji

Rzecznik Finansowy uruchomił na swojej stronie internetowej kalkulator, który obliczy, jaką kwotę powinien zwrócić bank lub firma pożyczkowa w przypadku klient spłacił kredyt przed terminem. Klientom należy się kwota około 1,5 mld zł.