Stopa bezrobocia w lipcu 2020 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 6,1 proc. w czerwcu 2020 r.

Stopa bezrobocia w lipcu 2020 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 6,1 proc. w czerwcu – podał Główny Urząd Statystyczny.