Szukali gorącej wody, znaleźli gaz

Według przewidywań geologów, na głębokości 3 km miały być złoża wód geotermalnych o temperaturze do 90 st. C. Z odwiertu w Sękowej koło Gorlic nie popłynie jednak gorąca woda – dowiercono się bowiem złóż gazu.