UOKiK karze za koncentrację

Jak podał w dzisiejszym komunikacie UOKiK, wydał dwie decyzje z zakresu łamania kontroli koncentracji, w których nałożył kary finansowe na przedsiębiorców. Finansowe sankcje – o łącznej wysokości około 850 tys. zł dotyczą AmeriGas Polska (730 tys. zł) oraz Linde Gaz Polska (120 tys. zł).