W ubiegłym sezonie łowieckim Niemcy odstrzelili 850 tys. dzików.

Czy możemy spodziewać się, że śladem polskich doświadczeń, w obronie dzików larmo podniosą niemieccy celebryci i obrońcy praw zwierząt?