Wyniki leasingu pokazują jak załamała się koniunktura

Polskie firmy leasingowe w ciągu trzech miesięcy tego roku udzieliły finansowania na 48,5 mld zł, czyli o 15,2 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2019. Wyniki leasingu pokazują, że w czasie pandemii najbardziej ucierpiała branża transportowa, a najmniej przemysł. W III kwartale koniunktura poprawiła się i wartość leasingu wzrosła o 4 proc.