Zagrożona prywatność w okresie pandemii

To już koniec. Zagrożona prywatności nawet i religii?
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-zagrozona-prywatnosc-w-okresie-pandemii,nId,4523813